Home » Service

Nu ook mobiele badkamers te huur!

SERVICE

Het kan voorkomen dat de afvoer niet rechtstreeks vanuit de toiletwagen geloosd kan worden in een afvoerput of iets dergelijks of dat er op korte afstand geen wateraanvoer mogelijk is.

In dit soort gevallen kunnen wij de volgende alternatieve oplossingen bieden;

Luxe pakket:
Papieren handdoekjes, zeep, prullenbakjes, toiletpapier. Kosten: €45,-

Wateraanvoerpomp:
Als de wateraanvoer voor de toiletwagen een langere afstand moet overbruggen, dan is er wellicht te weinig druk en stroming om de toiletwagen van voldoende water te voorzien. In dat geval kunnen wij een drukpomp met eventueel een tussenbuffer installeren. Deze zorgt voor voldoende druk en stroming om aan de vraag van de toiletwagen te voldoen.

Wateraanvoersysteem:
Indien water helemaal niet voorradig is kunnen wij water voor u klaarzetten in tanks.
Een pompsysteem verzorgt dan het transport van het water naar de toiletwagen.
(Dit water kan echter niet gebruikt worden als drinkwater.)

Septictank / filterbak:
De filterbak wordt ingezet wanneer er geen vaste delen op het riool geloosd mogen worden.
We sluiten de filterbak rechtstreeks aan op de afvoer van onze toiletwagen. De filterbak zorgt ervoor dat slechts het nagenoeg zuivere spoelwater door ons geloosd wordt. Het residu wordt door de filterbak gescheiden. Vervolgens zorgen wij zelf voor een verantwoorde verwerking hiervan.

Deze filterbak heeft geen onbeperkte capaciteit.

Afvoerpomp:
Als de afvoerput zich op grotere afstand bevind van de toiletwagen is het mogelijk om onze wagen uit te rusten met een pomp. Deze pomp met vermaalsysteem kan de afvoer over grotere afstanden horizontaal tot een hoogteverschil van een 125cm wegpompen naar een afvoerput.

Deze vermaalpomp kan een onbeperkte hoeveelheid toiletbezoeken verwerken.

Wanneer gewenst kan er ook met een afvoerbakkensysteem gewerkt worden